Nalatenschap & erfrecht

Het verliezen van een dierbare is een zeer emotioneel moment. Door allerlei omstandigheden kan het voor erfgenamen lastig zijn om de erfenis op een degelijke en rationele manier te verdelen. Te denken valt aan: familie is ver weg, de onderlinge verhoudingen zijn veranderd, oude conflicten steken de kop op, of de belangen binnen de groep verschillen teveel van elkaar. Bureau Van de Velde biedt u de helpende hand bij het afhandelen van de nalatenschap en het eventuele verdelen van een erfenis.

Omdat niemand in periode van rouw zit te wachten op hoogoplopende ruzies en slepende gerechtelijke procedures, is mediation een prachtig middel om de zaken op een prettige, effectieve en zorgeloze manier af te handelen. Zeker in het geval van strubbelingen in de familiekring is een prettige omgang wel zo vruchtbaar. Ook voor de lange termijn. U moet tenslotte ook na de afhandeling samen verder.

Voorwaarde voor bemiddeling bij nalatenschap en erfrecht is dat alle erfgenamen hun medewerking toezeggen. Zij zullen samen de intentie moeten uitspreken dat ze doelgericht naar een oplossing willen zoeken, waar iedereen vrede mee heeft. Als er een oplossing is gevonden, wordt deze opgesteld in een vaststellingsovereenkomst.

 
 
Bureau Van de Velde, Postbus 2156, 4460 MD Goes