Tarieven

Voor onze werkzaamheden brengen wij u een uurtarief in rekening. Tevens kunnen wij u, na een vrijblijvend gesprek, een offerte aanbieden die is afgestemd op uw vraag.

U kunt ons van tevoren om een indicatie vragen van het aantal uren dat met een opdracht gemoeid kan zijn. Voorafgaand aan de opdracht worden de zakelijke condities vastgelegd in een door u en ons te tekenen opdrachtbevestiging.

Wanneer er sprake is van bijkomende kosten dan worden deze doorberekend. Hierbij kunt u denken aan zaken als griffiegeld, deurwaarderskosten, kosten van kopieën, telefoongesprekken over de grens en reiskosten.

Bureau van de Velde is een eenmanszaak. Op al onze offertes, diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Middelburg . Op uw verzoek worden deze u kosteloos toegezonden.

 
 
Bureau Van de Velde, Postbus 2156, 4460 MD Goes